YNGVILD BRENNA


grafisk- og webdesigner

Is print dead?

Eksamensoppgave ved Noroff fagskoleEksamensoppgave ved Noroff Fagskole der jeg forsket på fenomenet "Is print dead?", og deretter presenterte resultatene og informasjonen jeg fant ut på en interaktiv nettside.

Jeg har produsert nettsiden, foto og den visuelle fremstillingen av resultatet.

Ferdig nettsted for oppgaven kan sees her